Werken aan perspectief bij Werk in Perspectief

Werk in Perspectief is een bureau dat staat voor meesterschap en maatwerk. De begeleiding is gericht op zelfsturing, vitaliteit en ontwikkeling, met de bedoeling om leven en werken weer tot bloei te brengen.

Reïntegratie voor als je in de WW, WAO of Wajong zit.
Begeleiding geven bij het bepalen van uw koers op het gebied van werk, loopbaan en levensloop, dat is onze doelstelling. Uitgangspunt hierin is dat u keuzes maakt die realistisch en inspirerend zijn, om vervolgens deze keuzes vorm te geven in werk en privé-leven. Er wordt gewerkt met heldere trajecten die tot stand komen op basis van uw vraag en in overleg met u.

Zie ook Loopbaankeuze.